Formalności wymagane przy wymianie okna na nowe

Formalności wymagane przy wymianie okna na nowe

admin No Comment
PORADY

Wymiana okien to wiele kontrowersji prawnych. Czasem niezbędne są pozwolenia na wymianę okien, dodatkowe specyfikacje, czasem kwestia wymiany może pozostać w gestii właściciela nieruchomości.

Pozwolenia okazują się niezbędne wówczas, gdy zmieniamy wielkość okna, czyli ingerujemy w strukturę budynku. Taka ingerencja w ścianę nośną, jaką jest pomniejszenie lub powiększenie otworu drzwiowego lub okiennego to już prace budowlane,a takie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę. Bez względu na to, czy z okna robi się wyjście na taras, czy zmniejsza się je o połowę, należy uzyskać pozwolenie na przebudowę obiektu.

Nie musisz mieć zgody na wymianę okna w tych samych rozmiarach. Możesz wymienić okno drewniane na PCV, drewniane na drewniane, PCV na drewniane, czy na aluminiowe lub drewniano-aluminiowe, ważne, by nie ingerować konstrukcję nośną budynku, zachowując rozmiary wymienianego okna. Taka wymiana to drobne roboty budowlane, a na takie nie trzeba starać się pozwolenie. Nie trzeba takich prac również zgłaszać w odpowiednim urzędzie.

Prace, które mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego budynku, bez konieczności zastosowania oryginalnych materiałów budowlanych, użytych podczas budowy obiektu to remont. Ma on zapewnić możliwość właściwego użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Na remont nie potrzeba zgody. Remontu, w świetle przepisu, nie musisz zgłaszać. Często jednak remontem nazywa się potocznie prace budowlane, takie jak przestawienie lub usunięcie ścianek, wybicie nowych otworów drzwiowych lub okiennych, zaślepienie starych, lub zmniejszenie bądź zwiększenie ich rozmiaru. A to już ingerencja w struktury budynku, czyli należy należy dokonać zgłoszenia lub uzyskać decyzję o pozwolenie na budowę.

Inną zupełnie kwestią jest wymiana okien w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków. Tutaj wszelka samowolka może być bardzo kosztowna. W tym przypadku wymagana jest zgoda konserwatora zabytków, a zgoda właściciela lub jego decyzja, odnośnie wymiany okien jest praktycznie nieistotna, o ile wymieni się okna na odbiegające od stylu budynku i jego elewacji.

Konserwator może nakazać ponowną wymianę okna, na takie, które będzie stylistycznie nawiązywało do historycznych i estetycznych walorów budynku. Przede wszystkim zaś, często w przypadku nawet bardzo nieszczelnych, zniszczonych i wypaczonych okien zabytkowych wystarczy fachowo przeprowadzona renowacja, by można było dalej bez przeszkód korzystać z ich walorów. Stąd, nie wolno, bez zgody konserwatora, i jego uprzedniej oceny stopnia zniszczenia okna, wymieniać tego elementu na nowy, nie narażając się na prawne konsekwencje, dotyczące zniszczenia substancji zabytkowej i uszkodzenia zabytkowego budynku.