Jak wybierać okna do domu?

Jak wybierać okna do domu?

admin No Comment
PORADY

Okna to zakup, który robi się raz na jakiś czas, czasem raz na niemal całe życie. Wymiana okien to konieczność, a nowe okna najczęściej wstawia się do budynków nowobudowanych. Przy zakupie okien warto uwzględnić czynniki, które powodują, że okna będą miały dokładnie te cechy i właściwości, na których nam zależy.

Trudno zainteresować kupującego technicznymi właściwościami okien. Przeciętnemu Kowalskiemu nic nie mówią współczynniki, stopy i materiał, z jakiego okna są wykonane, sposoby spojenia szkła, rodzaj gazu między szybami, producent szyb czy sama technologia produkcji. Fachowy żargon doprowadzić może jedynie do tego, że się zniechęciłem do zakupu, bo jak kupować coś, o czym nie mamy żadnego pojęcia, a sprzedawca nie wyjaśnia nam zagadnień, które są istotne z naszego punktu widzenia, tylko zarzuca nas technicznym slangiem, który zaciemnia jeszcze nasz obraz?

Od sprzedawcy oczekujemy, że będzie w prostych słowach poinformował nas, o tym, ile dane okno będzie kosztowało, czy będzie miało właściwości na których nam zależy, czy będzie dźwiękochłonne, i ochroni nas przed hałasem dobiegającym z ruchliwej ulicy, czy będzie wreszcie właściwie chronić nasz dom przed stratami ciepła? Co z tego, że profil ma sześć komór, z punktu widzenia kupującego może mieć osiem, ale kupujący musi wiedzieć, co z tego ma? Nie interesują go wzmocnienia, typ zaczepów czy producent szkła. Klient chce mieć najlepsze okno na jakie go stać.

Techniczny żargon lepiej zostawić specjalistom. Konstruktorom, projektantom, montażystom. Oni mogą, jak równy z równym, dyskutować na temat przewagi jednych rozwiązań nad innymi, o szczegółach technicznych i nowościach. Dla klienta ważne są określone właściwości, niezbędne z jego punktu widzenia. Niewiele mi mówi wielkość współczynnika przenikania ciepła, ale określenie, że okno nie przepuszcza ciepła na zewnątrz, że szyby są ciepłe w największe mrozy, a samo okno jest bardzo szczelne i zatrzymuje ciepło w mieszkaniu,  zdecydowanie bardziej do mnie przemawia niż technologia produkcji.

Każde okno posiada coś takiego, jak karta wyrobu. Na niej znajdują się informacje, dotyczące tego, w jakim stopniu okno chroni pomieszczenie przed stratami ciepła, na ile tłumi dźwięki, na ile jest szczelne, odporne na porywisty wiatr czy zacinający deszcz. Informacje podane na karcie produktu można spokojnie porównywać z innymi oknami, wybierając te, które najbardziej odpowiadają naszym potrzebom. Trzeba też pamiętać, że wyśrubowane parametry i normy pociągają za sobą wyższą cenę, a większości klientów zależy na dobrej cenie i rozsądnej jakości. W naszych warunkach klimatycznych najistotniejszym parametrem jest przenikalność cieplna, wi ec należy pamiętać, że im niższy współczynnik U, tym lepiej dla nas.

O oknach należy pomyśleć już na etapie projektu. W koncepcji projektowej i samym projekcie uwzględnia się rozmieszczenie, położenie i kształt okien, podkreślając wygląd zewnętrzny budynku. Ale trzeba też pamiętać o tym, że okno podkreśla również wnętrze. Planując kształt okien pamiętajmy, że niektóre rozwiązania wykluczają inne, tak więc okna o łukowym kształcie trudno później ozdobić rzymską roletą czy drewnianą żaluzją. Nie da się, nie pasuje i już!