Czego dotyczy pojęcie prawa pracy?

Czego dotyczy pojęcie prawa pracy?

25 stycznia, 2011 0 By major

Każda osoba, która otrzymuje zatrudnienie w mniejszej lub większej firmie, powinna poznać swoje prawa. Jeżeli tego nie zrobi, to trudniej będzie jej odkryć, kiedy pracodawca naruszył na przykład przepisy podczas wręczania wypowiedzenia.

Jak brzmi ogólna definicja prawa pracy?

Dokładne, profesjonalne wyjaśnienie, czym jest prawo pracy, znajduje się w Kodeksie pracy. Prostymi słowami można opisać to zagadnienie jako zespół norm prawnych bezpośrednio związanych ze stosunkiem pracy, które stworzono po to, aby określić zarówno poszczególne prawa, jak i obowiązki pracowników, a także pracodawców. Każdy przyszły prawnik odpowie, że owe normy można odszukać nie tylko we wspomnianym Kodeksie pracy, ale także w:

• układach zbiorowych pracy
• porozumieniach zbiorowych
• wszelkich regulaminach oraz statutach
• pozostałych aktach wykonawczych

Kim jest pracodawca, a kim pracownik?

Wiemy już, czym jest prawo pracy. Warto jednak zapoznać się z jeszcze dwiema definicjami. Chodzi o to, jak przepisy rozróżniają pracownika a pracodawcę. Zgodnie z z nimi pracownikiem jest zawsze pełnoletnia osoba fizyczna oraz młodszy człowiek, który ukończył 15 lat i dostał umowę o pracę związaną z przygotowaniem zawodowym. Z kolei w przypadku pracodawcy mowa jest najczęściej o osobie prawnej albo innej jednostce organizacyjnej. To dość proste kwestie – nie trzeba działać jako prawnik, aby je zapamiętać.

Kto sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy?

Na koniec należy jeszcze przypomnieć, że powołano organ, który ma za zadanie zajmować się tematem, jakim jest prawo pracy. Ta specjalna, główna instytucja to oczywiście PIP. Skrót ten oznacza nic innego, jak Państwową Inspekcję Pracy. Jednak poszkodowany pracownik powinien zgłosić się nie tylko tam, ale także udać się po kompleksowe wsparcie do doświadczonego adwokata. Są bowiem różne konflikty, których rozwiązanie w sposób polubowny (chociażby mobbing itp.) nie wchodzi w grę. Takie sprawy kierowane do sądu i wtedy jedynie prawnik może pomóc w ich wygraniu.