Jak wygląda zarządzanie nieruchomościami?

Jak wygląda zarządzanie nieruchomościami?

14 kwietnia, 2015 0 By major

W zależności od potrzeb właścicieli nieruchomości, można zdecydować się na różne formy zewnętrznej ich obsługi. Należy jednak odróżniać administrowanie od zarządzania. Różnią się one zakresem działań, które będzie realizował zarządca. Jeśli niezbędne jest zapewnienie jedynie podstawowej obsługi nieruchomości, wówczas trzeba zdecydować się na podmiot, który będzie w stanie realizować działania administracyjne. Natomiast zarządzanie nieruchomościami to kompleksowe usługi. Obejmują one przede wszystkim efektywne reprezentowanie właściciela, czy wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz.

Jak wybrać podmiot oferujący zarządzanie nieruchomościami?

W zależności od skali działań, które mają być realizowane w nieruchomości, niezbędne jest zdecydowanie się na odpowiedni podmiot, który zajmie się obsługą. Duże wspólnoty mieszkaniowe powinny zdecydować się na większe firmy, które są w stanie zapewnić odpowiednią ilość specjalistów, którzy zajmą się obsługą poszczególnych obszarów. Największe podmioty będą w stanie zapewnić także dodatkowe usługi. Obejmować to może między innymi doradztwo przy sprzedaży obiektów, przygotowanie budżetu, czy obsługi kont bankowych.

Jakie znaczenie ma dobre zarządzanie nieruchomościami?

Im lepiej realizowane jest zarządzanie nieruchomościami, tym w przyszłości można zapewnić mieszkańcom znacznie większy komfort korzystania z budynków. Zatem ważne jest, aby konkretne działania były realizowane przez podmioty i specjalistów, którzy mają odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie. Daje to gwarancję, że nawet trudniejsze sprawy zostaną zrealizowane na czas. Do najistotniejszych obszarów, którymi zajmie się zarządzająca firma, można zaliczyć prowadzenie księgowości, obsługę należności finansowych, negocjowanie warunków umów z dostawcami, firmami zajmującymi się obsługą techniczną. Takie działania wpływają bezpośrednio na koszty obsługi nieruchomości. Równocześnie firmy od zarządzania nieruchomościami wpływają na wizerunek właścicieli nieruchomości w momencie reprezentowania ich przed usługodawcami, czy urzędami.