Z jakich form pomocy skorzystać można w klinice psychologicznej?

Z jakich form pomocy skorzystać można w klinice psychologicznej?

25 stycznia, 2019 0 By major

W dzisiejszych czasach korzystanie z pomocy psychologa nie jest już niczym dziwnym. Z usług poradni i klinik psychologicznych korzysta wiele osób, niezależnie od wielu, płci czy wykonywanego zawodu. Wszystko dlatego, że taka pomoc często pozwala poradzić sobie z wieloma różnymi problemami. Warto zatem wiedzieć, z jakich form pomocy można skorzystać w klinice psychologicznej.

Na czym polega konsultacja psychologiczna?

Klinika psychologiczna to miejsce, w którym udziela się różnych form pomocy. Jedną z nich jest konsultacja psychologiczna. To pierwszy etap kontaktu z psychologiem. Najczęściej nie jest to jednak jedno, a kilka spotkań. W ich trakcie psycholog stara się poznać problem pacjenta oraz zdiagnozować jego przyczyny i konsekwencje. Pojedyncza konsultacja trwa zwykle około godziny. W tym czasie psycholog zadaje pytania i obserwuje pacjenta. Ten wypełnia także odpowiednie kwestionariusze i testy psychologiczne. Wszystko to ma na celu postawienie właściwej diagnozy i opracowanie planu pomocy psychologicznej.

Na czym polega psychoterapia?

Klinika psychologiczna to także miejsce, w którym skorzystać można z psychoterapii. Jest ona realizowana na podstawie postawionej diagnozy, postawionej podczas konsultacji i przebiega zgodnie z opracowanym planem pomocy psychologicznej. Psychoterapia trwa najczęściej kilka miesięcy. Uzależnione jest od konkretnego problemu, z jakim boryka się pacjent. Zdarza się bowiem, że okres leczenia trwać może nawet kilka lat. Psychoterapia stosowana jest w przypadku wielu różnych zaburzeń. Wśród nich wymienić można:
– zaburzenia depresyjne,
– zaburzenia odżywiania,
– zaburzenia osobowości,
– zaburzenia somatyzacyjne,
– zaburzenia adaptacyjne,
– zaburzenia lękowe.

Na czym polega poradnictwo psychologiczne?

Poradnictwo psychologiczne to kolejna forma wsparcia, jaką świadczy klinika psychologiczna. Poradnictwo psychologiczne polega na cyklicznych spotkaniach najczęściej raz w tygodniu. Ilość taki spotkań wynosić może od kilku do kilkunastu. Wszystko poprzedzane jest konsultacją psychologiczną. Jest to forma pomocy polecana osobom odczuwającym duży stres, przeciążenie czy mającym problemy adaptacyjne.